Nguồn sỉ túi cói, túi cói đi biển, nơi bỏ sỉ túi cói giá tốt nhất cả nước

Túi cói mini

Price: 17.000 VND
Quantity:
- Túi cói mini
-Kích thước : 21x21cm
-Khối lượng : 100g
-Chất liệu : cói